Friday, June 12, 2009

ಗೆಳತಿ-೧೩

ಕಾಮದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀಯಾ
ಯವ್ವನದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಅರಳುತ್ತೀಯ
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮನಸ್ಸು ತಣ್ನಗಾಗುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮುದುರುತ್ತೀಯ
ಹಲವು ದಿನಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರನ್ನ
ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತೀಯ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಸೆ ತೋರಿಸುತ್ತ ತೋರಿಸುತ್ತ ನಿರಾಶೆಯ ಕೈಗಿಟ್ತು ಗರ್ಭ
ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯ...
ಓ ತಾವರೆಯೆ ನೀನು ಗೆದ್ದೆಯಾ
ಕ್ರಷ್ಣ ಸೋತನಾ

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home