Sunday, February 15, 2009

ಗೆಳತಿ ೧

ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ನೀನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೀ ಎಂದು ಗೊತ್ತು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ
ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೃಶ್ಣಾವತಾರ.
ಹದಿಹದಿನಾರರ...
ಓಟದಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಒಬ್ಬಳು-ಗೊತ್ತು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home